Monday, June 24, 2013

Perlukah Install Driver di Ubuntu


Perlukah install driver di Ubuntu?  banyak sob yang bertanya seperti itu kepada saya dan sebagai nubie, saya sedikit akan menyimpulkan masalah driver dalam ubuntu. Pertama-tama Apa sih driver? singkatnya driver adalah aplikasi untuk mengenalkan si hardware kepada software (sistem komputer) agar dapat digunakan sebgaimana mestinya, seperti modem kita harus install dulu modem manager agar dapat

No comments:

Post a Comment