Friday, June 24, 2016

Waqaf dan Washol Dalam Membaca AL-Qur'an

Waqaf artinya: sebaiknya berhenti

1. وقف لا زم Waqaf Lazim (م) 

Waqaf Lazim tandanya م. Apabila terdapat tanda waqaf lazim, maka cara membacanya adalah harus berhenti.


2. وقف مطلق Waqaf Mutlaq (ط)

Apabila terdapat tanda waqaf Mutlaq, maka lebih utama diwaqafkan atau berhenti pada tanda waqaf tersebut.

3. وقف جا ئز Waqaf Jaiz (ج)

Apabila terdapat tanda waqaf jaiz, maka cara membacanya boleh berhenti dan boleh dilanjutkan dengan kata berikutnya.

4. قف / الوقف Waqaf Mustahab (قيف)

Apabila pada ayat Al Qur'an terdapat tanda waqaf ini, diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut.

5. الوقف اولى Waqaf Waqfu Ula (قلى)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut.

6. معا نقه Waqaf Mu'anaqah (. ۛ.  . ۛ.)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, harus berhenti di salah satu dari kedua kelompok titik tiga tersebut, boleh pada yang pertama atau yang kedua.

7. Saktah (سكته)

Apabila terdapat tanda ini, harus berhenti dan diam sejenak tanpa mengambil nafas baru pada kata yang terdapat tanda tersebut. Saktah adalah diam sejenak biar putus & pisah suaranya dengan tanpa berganti nafas.
Di dalam Al-Qur’an Saktah hanya ada 4 tempat, yaitu:
Di dalam surah Al-Muthaffifin, ayat 14.
Di dalam surah Al-Qiyamah, ayat 27.
Di dalam surah Yaasiin, ayat 52.
Di dalam surah Al-Kahfi, ayat 1.


Washol artinya: sebaiknya terus

1. الوقف ممنوع Waqaf Laa Washal (لا)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, jangan berhenti dan sebaiknya terus.

2. الوصل اولى Waqaf Waslu Ula (صلى)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, cara membacanya adalah lebih utama dilanjutkan dengan kata berikutnya.

3. مجوز الوقف Waqaf Mujawwaz (ز)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, diutamakan terus pada kata yang terdapat tanda tersebut, tetapi boleh juga waqof.

4. مر خص الوقف Waqaf Murakhas (ص)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, boleh berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut karena darurat yang disebabkan oleh panjangnya ayat atau kehabisan nafas, tetapi diutamakan waslah/terus.

5. قيل هو وقف Waqaf Qobih (ق)

Apabila terdapat tanda waqaf ini, diutamakan terus pada kata yang terdapat tanda tersebut.


1 comment:

  1. terimakasih ya jadi lebih mudah menjelaskan sama anak-anak

    ReplyDelete